Vipuvoimaa EU:lta

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt LedFoil Finland Oy:lle valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) nojalla yrityksen kehittämisavustusta 87 070 euroa. 

Yrityksen kehittämisavustus on myönnetty momentilta 32.30.64 (EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin). Avustus maksetaan edellä mainitun momentin arviomäärärahasta. 

Hankkeen julkinen nimi: LedFoil-teknologian kaupallistaminen kansainvälisille markkinoille. 

Hankkeessa tehdään laaja markkinatutkimus, tarkennetaan markkinointistrategiaa, luodaan jakelukanavastrategia ja suunnitellaan kasvun rahoitusta. Lisäksi parannetaan jää- ja ikkunanäytön mekaanisia ominaisuuksia, sekä korjataan myös aikaisemmissa hankkeissa ilmenneitä tuotteen teknisten ominaisuuksien puutteita. 

PALAA SIVUSTOLLE